Povratak

BrinjeBrinje
Sokolac, Rokina bezdana-špilja, jezero Brodić

A1, izlaz 8

Vrata Like
Putujući od Zagreba prema jugu kad prođete tunel Mala Kapela prvo je mjesto za skretanje u ličku regiju Brinje. Stara cesta koja je povezivala Liku i Gacku s morem preko Vratnika do Senja sada je postala atraktivan put za one koji prvi put dolaze na ovo područje. Za one koji su više godina prolazili tom cestom može biti podsjetnik na minula vremena kada se život odvijao u sporijem ritmu. Brinje se prvi put spominje 1343. kao „Brigna“, a drugi put 18. lipnja iste godine kao „Bregne“. Smatra se da ime potječe od čakavskog lokalizma „brnja“, tj. obična borovica, biljka koja raste u tom kraju.

Drugo tumačenje može se izvesti i iz lokalizma „brinia“, što znači uzvišenje, što je također karakteristika pejzaža brinjskoga kraja. Nad brdašcem usred Brinja mogu se vidjeti ostaci staroga grada Sokolca (Gradina). Podigao ga je početkom XV. st. Nikola IV. Frankopan kao sjedište ove plemenitaške obitelji. Trokatna kapela Sv. Trojstva sa svodovima i grbovima Frankopana jedan je od najvažnijih spomenika gotike u Hrvatskoj.
 Jeste li znali?

Povjesničari se slažu da je teško utvrditi točan izvor kada je i kako došlo do uporabe imena Sokolac.  Jedna od priča počinje s vjenčanjem Nikole IV.  s Dorotejom Gorjanski, kada Nikola uoči vjenčanja šalje Veneciji poklon – konja i sokola, pa do toga da su, kada je čovjek napustio grad, gore visoko na njemu sokolovi svili svoja gnijezda, što je potaknulo i povjesničare i narod da ga nazove tim imenom.

Preporučujemo

Kapela Presvetog Trojstva na gradu Sokolcu spomenik je nulte kategorije i jedan od najljepših spomenika srednjovjekovlja na prostoru čitave Hrvatske.
Kapela sv. Fabijana i Sebastijana zaštićeni je spomenik kulture nulte kategorije i jedan od najstarijih sakralnih objekata na području općine Brinje. Stilske karakteristike tog zdanja govore da se radi o kasnoromaničkoj sakralnoj građevini koja je nastala u 14. stoljeću.
Župnu crkvu uznesenja Blažene Djevice Marije sagradio je oko 1700. godine na ostacima starije samostanske crkve sv. Marije iz 1476. poznati branitelj i osloboditelj Like od Osmanlija pop Marko Mesić, rođeni Brinjak. Crkva sv. Vida potječe iz 14. stoljeća i jedna je od najstarijih sakralnih građevina u Brinju.

Na Jozefinskoj cesti, u samom središtu Brinja, nalazi se kameni most preko potoka Gate-Jaruge koji je star preko 200 godina. Most je izgrađen 1801. godine i djelo je vrijednih ruku brinjskih i primorskih graditelja i kamenorezaca. Na mostu se nalazi Sunčev sat koji je za rekonstrukcije dobio kamenu kuglu.
Brončani spomenik brinjskom mineru djelo je akademskog kipara Koste Angelija Radovanija. Brinjski su mineri poznati kao graditelji mnogih cesta i tunela diljem Europe, minama su probijali tunele od Ognjene zemlje do Sibira te su po tome čuveni diljem svijeta.

Aktivnosti

– rekreacijski ribolov na jezeru Brodić uz koje je podignut i lovački dom
– šetnje u mjestu i okolici
– za speleologe – špilja Rokina bezdana i Siničić špilja kod sela Letinca iz mlađega kamenog doba kao važan i jedinstven arheološki prapovijesni lokalitet. U njoj je živio paleolitski lovac 9500 godina prije Krista koji je na stijenama špilje ostavio neke slike koje do danas nisu odgonetnute.


Korisne informacije

Što vidjeti

Brinje – pogled s grada Sokolca
Crkva uznesenja Blažene Djevice Marije sagrađena oko 1700.
Kameni most preko Gate  – Jaruge izgrađen 1801.

Gdje objedovati

Restoran VICTORIA, Brinje, Frankopanska 3
tel.: +385 (0)53 700-746, mob: +385 (0)98 245-173
www.vici-victoria.hr

Gdje odsjesti

Hotelskog smještaja u Brinju nema. O smještaju kod domaćina možetese informirati u Turističkoj zajednici Brinje

Turistička zajednica općine Brinje
Frankopanska 33, 53260 Brinje
tel.:  +385 (0)53 701 260, 701 409
faks: +385 (0)53 701 210
http://www.visitbrinje.hr/

Galerija slika
http://www.visitbrinje.hr/

Zavičajni klub Brinje
www.zk-brinje.hr