Povratak

BICIKLIZAM - Gacka, Otočac

Biciklističke staze područja Otočca i rijeke Gacke duge su od 30 do 50 kilometara i svaka ima svoju temu te atrakcije koje se usput mogu vidjeti i posjetiti.
Najkraća je staza Tri jezera(1) koja polazi s Vivoškoga mosta. Srednje je zahtjevna, a najviša joj je točka 590 metara n/m. Vozi se po asfaltu i djelomično po makadamu.
Staza dabarskoga brevijara (2) vrlo je zahtjevna. Dugačka je nešto više od 37 kilometara, a penje se do 795 metara nadmorske visine. Tridesetak kilometara vozi se asfaltom, a ostalo makadamom. Ta je ruta dobila ime po brevijaru nastalom u mjestu Dabar nedaleko od Otočca. Vozi se po najmanje poznatom cestovnom pravcu prema Plitvičkim jezerima, s time da se na putu može vidjeti nekoliko manjih vrela i mlinice na ulazu u selo kojim dominira crkva sv. Mihovila iz 1730. godine. Prolazi se i Osman-agino polje koje je dobilo ime po teško ranjenome turskom vojskovođi Osman-agi. Turski se vojskovođa prema legendi, nakon bitke, sakrio u šuplje deblo na polju i ondje umro. Biciklistička staza Ursa major (3) posvećena je europskom smeđem medvjedu i vozi u smjeru Kutereva, velebitskoga utočišta za mlade medvjede. Barkanova je staza (4) dugačka, ali za vožnju srednje zahtjevna s puno zanimljivosti, kulturnih spomenika i prirodnih atrakcija Gacke, jedne od naših najljepših rijeka. Jurjeve stijene (5) nalaze se između Otočca i Vrhovina, zapravo taj prolaz, taj klanac, nalazi se poviše Doljana i vidi se s ceste koja vodi prema Vrhovinama. Poznate su po najvećoj hrvatskoj vojnoj pobjedi nad Turcima davne 1663. g. Najduža je biciklistička staza Hajdučke drage (6), ukupno 52 kilometra koja kreće iz gradskoga parka u Otočcu. To je zahtjevna staza koja se penje do 871 m nadmorske visine. Vozi se asfaltom, a trećina puta otpada na makadam. Na toj se stazi prolazi takozvanu Kopiju, odnosno tromeđu velebitskih sela Kuterevo, Krasno i Kosinj te Utočište za mlade medvjede u Kuterevu.

Zanimljivosti

Muzej Gacke ,crkva Presvetoga Trojstva, crkva uzvišenja Sv. Križa, Rimski kamenolom

Kameni most, vrelo potoka Jaruga, crkva sv. Mihovila, Osmanagino polje, Vidikovac Milankovac

Karlov kanal, Gornje Švičko jezero, crkva Ivana Krstitelja, velebitsko utočište za mlade medvjede – Kuterevo