Povratak

BICIKLIZAM - Velebit

Biciklističke staze iz grada Senja prema Velebitu vode po zapadnoj velebitskoj padini okrenutoj prema moru s vidicima na Kvarnerski zaljev i otoke. Staze (1) i (2) vrlo su strme prvih 8 km, a kasnije, prelaskom na makadam, nastavlja se na mjestima vrlo zahtjevan uspon za koji je potrebno više od rekreacijske spremnosti. Staza (3) počinje na 700 m nadmorske visine, a sve tri staze mogu se kombinirati tako da se napravi kružna tura ili nastavi prema Oltarima stazama (4) i (5). Staza od Oltara kroz šumu pa sve do Dulibe i mjesta Krasno atraktivne su jer  obuhvaćaju sve zanimljivosti  planinskoga naselja Krasno s 450 stanovnika u 13 zaselaka smještenih na rubu Krasnarskoga polja u neposrednoj blizini nacionalnoga parka Sjeverni Velebit.
U Krasnu su označene četiri kružne biciklističke staze, a njihova obilježja mogu se vidjeti na isječcima pod brojevima 4 a, b, c, d.
Staza od Oltara do Alana (5) trasirana je u početku asfaltnom cestom sve do ulaza u nacionalni park na Babić Sići, a dalje nastavlja makadamom do Zavižana i Maloga Loma, gdje se spaja na asfaltnu cestu (ŽC 5126). Staza ide u smjeru juga, a nakon 3 km, kod planinarske kuće „Careva kuća“ skreće desno na makadam kojim nastavlja preko Lubenovca, sve do Alana, na kojemu se nalazi planinarska kuća sa smještajem. Od planinarske kuće Alan staza se pruža u smjeru istoka, poklapajući se u dužini 2 km sa stazom 4, a dalje nastavlja ravno prema Mrkvištu, gdje se spaja na asfaltnu cestu te se serpentinama spušta 3 km do doline Štirovače.
Ta je staza (6) trasirana za ugodnu vožnju po jednoj od najstarijih očuvanih cesta na Velebitu, izgrađenoj 1860. godine, koja je služila za prijevoz drva od Štirovače do Jablanca. Na konačnome cilju dočekuje vas sasvim drukčija slika Velebita, prostrana Štirovačka dolina s crnogoričnom šumom kroz koju vijugaju bistri potoci.

 

 


Zanimljivosti

Senj, tvrđava Nehaj iz 16. st.

katedrala uznesenja Blažene Djevice Marije iz 12. st.

Krasno, crkva Majke Božje od Krasna iz 17. stoljeća

U Polju se može vidjeti i župna crkva sv. Ante te razgledati novootvoreni muzej šumarstva – jedini u Hrvatskoj.

«Krasnarski park» u Glavašima sa zasađenim autohtonim biljnim vrstama, uređenim stazama i klupama za odmor.

Velebit, najviša planina u Hrvatskoj, Vaganski vrh, 1757 m

Sjeverni Velebit nacionalni park, osnovan 1999. g.

Na 1676 m je Zavižan, metereološka stanica i planinarski dom, u blizini botanički vrt

Premužićeva staza, od Zavižana preko prijevoja Veliki Alan do Zavižana, sagrađena 1933. g. prema projektu Ante Premužića po kojemu je i dobila ime.